Agenda jaarvergadering 2023

 • Datum: Dinsdag 17 oktober 2023
 • Aanvang: 21.00 uur
 • Plaats: Ontmoetingsruimte MFA  

Geachte leden van KSV-voetbal,

Hierbij nodigt het bestuur van KSV Voetbal u uit voor de jaarvergadering van 2023.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter met daarin een korte terugblik op het seizoen 2022/2023
 2. Notulen vorige jaarvergadering
 3. Verslag secretaris jeugdbestuur
 4. Financieel verslag jeugdbestuur
 5. Verslag kascommissie jeugd
 6. Financieel verslag hoofdbestuur
 7. Verslag kascommissie senioren
 8. Verslag PR/Sponsoringscommissie
 9. Verslag Technische Commissie
 10. Verslag scheidsrechterscommissie
 11. Bestuursverkiezing:

-Aftredend en niet herkiesbaar:
Jan van de Wolfshaar, Jan Harmelink, Suzan Overkamp en Jos Lageschaar        

-Kandidaten namens het bestuur: Marthijn Ubbink, Tim Lageschaar en Lobke Wessels

-Vacature

-Tegenkandidaten kunnen zich vergezeld van 10 handtekeningen van leden opgeven bij het bestuur tot aan het begin van de vergadering.

12. Rondvraag
13. Afscheid nemen van vertrekkende bestuursleden
14. Sluiting

Namens bestuur KSV-voetbal,

Jan Harmelink (secretaris).