LET OP: deze pagina kan regelmatig worden geactualiseerd.

CORONAPROTOCOL (VERSIE 29-09-20)

Beste leden, trainers, leiders, vrijwilligers en supporters van KSV Voetbal,

Aangezien wij nog steeds te maken hebben met het coronavirus hebben wij als bestuur van KSV Voetbal gemeend een aantal zaken op papier te moeten zetten voor het nieuwe seizoen 2020-2021. Mede vanuit het oogpunt dat wij willen laten zien dat de persoonlijke veiligheid van al onze leden, vrijwilligers en supporters onze absolute aandacht heeft. Gezien het feit dat wij ook gebruik maken van het MFA gebouw zijn wij daarnaast ook aangewezen op hun coronaprotocol. Hierin staat onder meer dat er maximaal 100 personen binnen het gebouw mogen zijn en maximaal 250 personen buiten het gebouw (op onze velden dus).

De afgelopen tijd hebben we als bestuur gekeken hoe en wanneer we sportactiviteiten weer kunnen opstarten. Daarbij rekening houdend met de geldende richtlijnen, welke maatregelen we moeten nemen en welke afspraken we met een ieder willen maken. Alles op zo’n manier dat het duidelijk is wat onze uitgangspunten zijn om op een prettige en veilige manier te kunnen sporten of te supporteren.

De belangrijkste speerpunten zijn:

-De kantine/ontmoetingsruimte is voorlopig gesloten.

-Alle wedstrijden wonder zonder publiek gespeeld. Supporters zijn helaas niet welkom op ons sportpark.

-De bezoekende teams kunnen gebruik maken van kleedkamers en douches.

-De bezoekende teams kunnen bij binnenkomst vanaf het ballenhok in onze accommodatie aan de linkerkant zien welke kleedkamers zij mogen betreden. Kleedkamers 4-5 en 6 zijn voor onze tegenstanders en kleedkamers 1 en 2 zijn voor KSV.

-De spelers en speelsters die woonachtig zijn in het dorp dienen na de thuiswedstrijden zich thuis te douchen tenzij er plek is door weinig thuisspelende teams.

-Bij het vervoer naar uitwedstrijden moet iedereen zelf voor een mondkapje zorgen en dit is vanaf de leeftijd vanaf 13 jaar en ouder.

Verder lees je in dit bericht lees je informatie over:

● algemene richtlijnen
● trainingen
● toegang tot het gebouw
● informatie over het gebruik van kleedkamers, kantine en bestuurskamer
● hoe bezoekende verenigingen te ontvangen
● het toiletgebruik
● buitenaccommodatie en tribune

Richtlijnen
Naast de landelijke richtlijnen van het RIVM heeft NOC*NSF een ‘protocol verantwoord sporten’ geschreven. Dit protocol geeft specifiek informatie voor sportverenigingen. Los van informatie voor sporters, staat hier ook zinvolle informatie in voor begeleiding en supporters en vind je ook de richtlijnen voor het gebruik van kantine en terras. Via onderstaande link kom je op de pagina waar je door kunt linken naar het protocol:

https://nocnsf.nl/sportprotocol

Dit protocol geeft ons als vereniging een basis en handvaten waar we op terug kunnen vallen. We willen een ieder die sportpark De Bult betreedt vragen om dit protocol door te lezen.

Belangrijk om hierbij te benadrukken:

– Heeft u klachten? Blijf thuis.
– Heeft u klachten gekregen na bezoek aan onze club? Neem contact op met het bestuur.

Aangezien dit protocol redelijk algemeen is, hebben wij gekeken hoe we specifieke informatie kunnen verstrekken. Op deze manier is het voor een ieder vóór aanvang van het seizoen duidelijk wat de genomen maatregelen zijn vanuit onze vereniging en welke richtlijnen gelden voor bezoekers van ons sportpark.

Trainingen
We vragen ouders om tot nader order niet langs de lijn te staan bij trainingen van de jeugd. Kinderen graag brengen net voor aanvang van de training en hen direct na de training weer ophalen buiten aan de voorzijde van het gebouw. Na de training ‘rondhangen’ op het terrein vermijden. Als spelers zich voor aanvang van de trainingen thuis omkleden geeft dat gemak, maar er is gewoon de mogelijkheid om je op sportpark De Bult om te kleden.

Toegang tot het gebouw
De ingang en uitgang worden gescheiden door de toegang aan voorzijde en achterzijde geschikt te maken voor eenrichtingsverkeer. De ingang van het gebouw is verplaatst naar de achterzijde en is aangegeven met pijlen (om het gebouw heen langs het hoofdveld). De automatische deur aan de voorzijde gaat alleen van binnenuit open en dient als uitgang. Indien nodig wordt tijdelijk gebruik van de nooduitgangen toegestaan als extra in- en uitgangen om de beweging van aanwezigen beter te leiden.  

Gebruik van de kleedkamers
We hebben de beschikking over 5 kleedkamers en dat vraagt de nodige improvisatie voor het komende seizoen. Het huidige aantal van 5 betekent dat wij bij wedstrijden onmogelijk alle tegenstanders en eigen teams 2 kleedkamers per team kunnen geven. Onze tegenstanders krijgen de voorkeur. Derhalve waarschijnlijk maar 1 kleedkamer voor KSV waardoor er in 2 etappes omgekleed moet worden en dat idem voor het douchen. Om duidelijkheid te verschaffen hebben wij de kleedkamerdeuren voorzien van informatie omtrent hoeveel personen er in de kleedkamers aanwezig mogen zijn en hoeveel douches er gebruikt kunnen worden (zie onderstaand overzicht).

Kleedkamer 1: 11 personen en 3 personen tegelijk douchen

Kleedkamer 2: 11 personen en 3 personen tegelijk douchen

Kleedkamer 4: 9 personen en 3 personen tegelijk douchen

Kleedkamer 5: 11 personen en 3 personen tegelijk douchen

Kleedkamer 6: 11 personen en 3 personen tegelijk douchen

Ten aanzien van het douchen na de wedstrijden willen wij de spelers van KSV die in het dorp wonen vragen om zoveel mogelijk thuis te douchen en hierna ben je uiteraard weer van harte welkom in onze nieuwe ontmoetingsruimte (kantine).

Het NOC*NSF-protocol geeft richtlijnen. Onderstaand in het kort nog enkele aandachtspunten:

● Voor spelers vanaf 18 jaar geldt de 1,5 meter regel in kleedkamers, voor spelers van 17 jaar en jonger geldt dat niet.
● Er mogen bij teams vanaf 18 jaar maximaal acht spelers in één kleedkamer tegelijk omkleden. Aangezien wij als KSV beschikken over grotere en ruimere kleedkamers mogen wij hiervan afwijken (zie bovenstaand overzicht). Dat betekent dat teams normaliter twee kleedkamers nodig hebben. Kijk zelf of het maximaal van acht spelers in één kleedkamer is bereikt.
● Bij de jongste pupillen laten we één á twee ouders toe om kinderen te helpen met omkleden. Overige begeleiding en ouders vragen wij dan ook om buiten te blijven.
● Bij het douchen zien we bij veel verenigingen aangegeven: maximaal drie personen onder de douche. In de basis geldt de 1,5 meter regel.
● Laat de kleedkamer zo schoon mogelijk achter en ruim je eigen rommel op. Zeker in coronatijd willen we extra aandacht voor hygiëne vragen.


Gebruik van de ontmoetingsruimte (kantine)
De nieuwe ontmoetingsruimte van de MFA is sinds kort open voor publiek maar er geldt een maximaal aantal bezoekers (max. 60 exclusief barvrijwilligers) en groepsvorming dient vermeden te worden.

Overige punten van aandacht:

● Houd de aangegeven looplijnen in de kantine aan. Je kunt naar binnen via de achteringang en naar buiten via de automatische deur aan de voorzijde.
● Iedere bezoeker moet bij binnenkomst zijn of haar handen desinfecteren.
● Iedere bezoeker moet zijn of haar naam en telefoonnummer opschrijven.
● Betalen zoveel mogelijk met de pin en het liefst contactloos.
● Er is een indeling gemaakt met zitplaatsen op 1,5 meter. Indien het maximaal aantal personen is bereikt en het te druk wordt, vragen wij van een ieder ook eigen initiatief. Op die manier hoeven vrijwilligers en bestuur geen handhavers te worden.
● Bewaar 1,5 meter afstand tot de bar, dit wordt aangegeven met tape op de grond.
● Maak gebruik van papieren bekers, suikerzakjes en melkcups en geen gebruik van thermoskannen.
● Wij verzoeken de KSV teams die een uitwedstrijd hebben om hierna geen gebruik te maken van onze kantine, dus enkel en alleen bij thuiswedstrijden.
● Indien nodig stellen wij een tijdslot in, met maximaal verblijf van een team na de wedstrijd.
● Geef de vrijwilligers in de kantine de tijd en de ruimte om hun werk op een prettige en veilige manier te kunnen doen. Zorg daarbij dat je je eigen rommel opruimt, zodat een ander dat niet hoeft te doen.
● We ventileren zoveel mogelijk in de kantine. Veiligheid gaat voor comfort.


Gebruik van de bestuurskamer
De bestuurskamer kan gewoon gebruikt worden, maar ook daar vragen we aandacht voor het aantal mensen dat gelijktijdig aanwezig is. Hierin stellen we een maximum van 12 personen. Het is belangrijk dat na gebruik de tafel en stoelen worden schoon gemaakt en dat de ruimte goed wordt geventileerd. Besturen van verenigingen die gebruik maken van de bestuurskamer zijn verantwoordelijk voor het naleven van de coronamaatregelen.

Ontvangst bezoekende vereniging
Wij hebben als bestuur afgesproken dat we voor ieder weekend de bezoekende vereniging (team) een bericht sturen met richtlijnen op sportpark De Bult. De leiders van ieder team worden verzocht contact op te nemen met de tegenstander en hen deze richtlijnen te doen toekomen. Hierin staat ook aangegeven dat spelers direct naar de kleedkamers worden begeleid en deze in principe niet eerst in de kantine gaan zitten. Vraag aan de leiders is om de bezoekende vereniging zoveel mogelijk buiten te ontvangen en de weg te wijzen naar de kleedkamers.

Gebruik van toiletten
De toiletten kunnen gewoon gebruikt worden. We hebben daar enkele aanpassingen gedaan. Vraag aan een ieder is om te letten op hygiëne. Mochten daar opmerkingen over zijn, graag melden aan de vrijwilliger achter de bar of bij één van de bestuursleden.

Vooraan in de centrale hal komt een hygiënezuil te staan. Deze stelt de gemeente Oost Gelre beschikbaar.

Buitenaccommodatie en tribune
Op de buizen rondom onze velden zullen markeringen worden aangebracht om de 1,5 meter afstand te waarborgen. De tribune is niet meer toegankelijk voor de supporters en zal dienst doen als dug-out om ook zo de 1,5 meter afstand te kunnen handhaven. In de rust blijven de spelers op het veld en de thee wordt op het veld gebracht. Na de wedstrijd verlaten eerst de spelers en staf het veld en daarna kunnen de bezoekers de accommodatie verlaten.

Vragen?
Heb je nog vragen of suggesties, laat het ons gerust weten. Dat kan rechtstreeks bij één van de bestuursleden, maar ook via een e-mail naar secretaris@ksv-vragender.nl of  jan.harmelink@planet.nl .

Wij wensen jullie allemaal een sportief en bovenal veilig seizoen 2020-2021!!

Groet,
Bestuur KSV Voetbal Vragender