Lichtmasten rondom eerste veld geplaatst

De afgelopen week zijn er nieuwe lichtmasten geplaatst rondom het eerste veld.

Tijdens de ingelaste ledenvergadering op 14 februari 2022 zijn de leden akkoord gegaan met de plannen voor de renovatie/upgrade van ons sportcomplex en de financiering hiervan. Door de vrijdagmiddagvrijwilligers werden de afgelopen weken voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Dit betrof het verwijderen van de reclameborden, omheining en tegels op de plekken waar een lichtmast komt.

Zo kon men zaterdag 16 april beginnen met het aanbrengen van kabels voor de nieuwe lichtmasten en het verwijderen van de boomstroken voor de nieuwe opslag van de doelen. De vrijdagmiddagploeg was samen met een aantal leden en bestuursleden al vroeg aanwezig op het sportcomplex. Met ondersteuning van een aantal graafmachines voor het grove werk en batsen voor het handwerk werden sleuven gegraven, kabels gelegd en de gaten weer dichtgemaakt.

Tijdens een korte pauze in de middag werd er voor een goede lunch gezorgd. Hierna gingen de aanwezigen er met z’n allen er weer tegenaan. Al met al een hele klus dat, op een met zonovergoten sportcomplex, vakkundig werd geklaard. Aan het einde van de middag vond er in de ontmoetingsruimte een evaluatie van de werkzaamheden plaats onder het genot van een koel drankje.

De vrijdagmiddagploeg heeft dinsdag 19 april de laatste puntjes op de i gezet zodat de lichtmasten op die dag geplaatst konden worden. Vrijdagmiddag 22 april zijn de reclameborden weer teruggeplaatst zodat er op ons sportpark weer volop gestreden kan worden voor de broodnodige punten voor diverse teams.

Een mooie afsluiting van de eerste fase van het project. In de eerste week van mei wordt er begonnen met de renovatie van het tweede veld en de oefenhoek.

Wordt vervolgd.

Fotobijschrift:
De vrijdagmiddaggroep heeft heel wat voorbereidend werk verzet voordat de lichtmasten de grond in gezet konden worden. Ook na het plaatsen van de lichtmasten is gezorgd dat de velden en alles eromheen weer netjes bijligt voor het weekend.