Categorie: Algemeen

KSV Voetbal haalt 650 euro op met RaboClubSupport-actie

KSV Voetbal heeft een mooi bedrag van €650,60 ontvangen via de ClubSupport-actie van de Rabobank.

Michel Grootholt van de Rabobank reikte dinsdagavond de cheque uit aan Joop Kroezen van de PR/sponsorcommissie.

Het opgehaalde geldbedrag wordt ingezet voor de vervanging van de dug-outs op het tweede veld.

KSV Voetbal wil iedereen bedanken voor het stemmen op onze vereniging. Zonder jullie was deze bijdrage niet mogelijk.

Vrijwilligersavond

Als KSV bestuur zijn we tot het besluit gekomen vanaf heden de vrijwilligersavond een andere invulling te geven.

Voorgaande jaren werd jaarlijks de 1e vrijdag avond van september op de agenda gezet voor de vrijwilligersavond. Door de coronaperikelen is het ook dit jaar daar nog niet van gekomen waar wij als bestuur hebben besloten om de avond een andere invulling te geven. De vrijwilligersavond zal dus verdwijnen, maar dat betekent niet dat we onze vrijwilligers niet meer bedanken.

Vanaf deze plek willen we in ieder geval als onze vrijwilligers bedanken, wordt vervolgd.

Bestuur KSV Voetbal

Belangrijke info over de digitale spelerspas.

Tot 1 november is het nog mogelijk zelf de spelerspasfoto op de digitale spelerspas te wijzigen via de Wedstrijdzaken-app of Voetbal.nl-app. Elk spelend lid moet uiterlijk 31 oktober een correcte spelerspasfoto hebben. Dit geldt voor alle zaal- en veldvoetballers vanaf de leeftijdscategorie Onder 13 en ouder.

Er is voor deze werkwijze gekozen op verzoek van veel clubs en gebruikers. Dit om te voorkomen dat niet speelgerechtigde leden (of niet-leden) voor een bepaalde wedstrijd opgesteld kunnen worden door zijn of haar foto tijdelijk digitaal ‘te plakken’ op de digitale spelerspas van een ander, wel speelgerechtigd lid.

WIJZIGEN VÓÓR 1 NOVEMBER

Sinds het seizoen 2016/’17 werkt het amateurvoetbal met het mobiele digitale wedstrijdformulier (mDWF). Wekelijks worden vrijwel alle wedstrijden netjes en op tijd ingevuld via de Wedstrijdzaken-app. De Wedstrijdzaken-app bevat ook de digitale spelerspas.

Tot 1 november kunnen leden zelf hun spelerspasfoto wijzigen via de Voetbal.nl-app of de Wedstrijdzaken-app. Een teammanager kan via de Wedstrijdzaken-app de foto’s van alle teamleden wijzigen. Tot 1 november kan ook de ledenadministrateur de foto’s wijzigen.

WELKE VOORWAARDEN?

Het hoeft niet een officiële pasfoto te zijn. Belangrijk is dat in alle redelijkheid verwacht kan worden dat de scheidsrechter het een goedgelijkende foto vindt. Geen zijaanzichten, geen gezichten van te grote afstand en geen petjes of zonnebrillen. En zorg voor een foto met voldoende contrast. Neem niet het risico dat de scheidsrechter je identiteit niet kan vaststellen.

Het bestand van de foto moet van het formaat JPG, GIF of PNG zijn. Om de kwaliteit van de foto’s te behouden, adviseren wij om te kiezen voor foto’s die kleiner zijn dan twee megapixel (1600×1200 px).

Presentatiegids 2021-2022 klaar

De presentatiegids van KSV Voetbal voor het seizoen 2021-2022 ligt weer klaar voor bezorging. De gids zal dit jaar wederom bij de leden van KSV, de vrijwilligers en de sponsoren worden afgeleverd. Bij de leden wordt net als vorig jaar één presentatiegids per huishouden in de bus gedaan.

Mocht je meer exemplaren willen, stuur dan een mail naar sponsorcommissie@ksv-vragender.nl. Op = op!

Wil je de gids online bekijken? Klik dan hier.

Jubilarissen en ereleden gehuldigd

Laurens Harmelink en Paul Tanck zijn tijdens de jaarvergadering op 12 oktober benoemd tot ereleden van KSV Voetbal. Beide heren zijn al vijftig jaar lid van onze voetbalvereniging. Paul is nog steeds actief en speelt in KSV 5 en Laurens speelde tot de zomerstop van 2020 in datzelfde elftal.

Daarnaast waren er ook 25- en 40 jarige jubilarissen:

25 jaar;
Bram Dorresteijn
Marnix Hanselman
Peter Huisman
Rob Huisman
Teun Lageschaar
Danny Tanck
Mark Tanck
Marijn Visser
Lobke Wessels
Arjan van de Wolfshaar

40 jaar;
Barry Berendsen
Joris ter Bogt
Robert Oonk
Jos Visser
Christian Wolterink

50 jaar en tevens erelid;
Laurens Harmelink
Paul Tanck  

Agenda jaarvergadering 2021

Jaarvergadering KSV-voetbal

Datum               : dinsdag 12 oktober 2021

Aanvang            : 21.00 uur

Plaats                : Ontmoetingsruimte MFA  

Geachte leden van KSV-voetbal,

Hierbij nodigt het bestuur van KSV-voetbal u uit voor de jaarvergadering van 2021.

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter met daarin een heel beknopte terugblik op seizoen 2020/2021
  • Notulen vorige jaarvergadering

3.         Verslag secretaris jeugdbestuur

4.         Financieel verslag jeugdbestuur

5.         Verslag kascommissie jeugd

6.         Financieel verslag hoofdbestuur

7.         Verslag kascommissie senioren

8.         Verslag PR/Sponsoringscommissie

9.         Verslag Technische Commissie

10.       Verslag scheidsrechterscommissie

11.       Verslag Accommodatie Commissie/Werkgroep Voetbalvelden (waar staan we nu met de   privatisering en wat dient er nog te gebeuren)     

12.       Bestuursverkiezing

            – Aftredend en herkiesbaar: Jan van de Wolfshaar, Doreen Wieggers en Bram Dorresteijn

            – Aftredend en niet herkiesbaar: Niels Hegeman en Barry Berendsen

            – Kandidaat namens het bestuur: Pascal Wolterink

            – Vacature

            – Tegenkandidaten kunnen zich vergezeld van 10 handtekeningen van leden opgeven bij het  

                 bestuur tot aan het begin van de vergadering.

13.       Rondvraag

14.       Huldiging jubilerende leden en afscheid nemen van vertrekkende bestuursleden

15.       Sluiting

Stem op KSV Voetbal bij Rabobank ClubSupport-actie

KSV Voetbal vraagt al haar leden en fans om op KSV Voetbal te stemmen op de website van Rabobank voor de actie ‘Rabo ClubSupport’. Dit jaar proberen we een mooie bijdrage op te halen voor de vervanging van de dug-outs op het tweede veld.

Stemmen kan van 4 oktober tot en met 25 oktober op de website van de Rabobank. Vorig jaar nam KSV Voetbal ook deel aan de actie en ontving het een mooie bijdrage van 830 euro van de bank.  Om te kunnen stemmen moet je wel lid zijn van de Rabobank.

Het doel:
KSV Voetbal wil graag nieuwe dug-outs voor op het tweede veld. Deze vervanging ligt in het verlengde van het totale plan om de velden en bepaalde zaken daar rondom heen te vernieuwen. Zo is vorig jaar LED-verlichting geïnstalleerd en is een nieuwe beregeningsinstallatie aangeschaft. Daarmee wil KSV verder inzetten op een toekomstbestendige sportaccommodatie.

Inventarisatie wensen rondom de nieuwe velden

Nu de privatisering bijna ’n feit is zijn wij als werkgroep druk bezig met de voorbereiding van de nieuwe velden en wat er om heen nog meer bij komt en daarom willen we graag van de leden weten wat de wensen en/of ideeën zijn om de situatie rondom de velden te verbeteren. Denk hierbij aan het verplaatsen van de trainings- en pupillen doeltjes, nieuwe dug-outs op het 2e veld, hekwerk/afscheiding tussen de groenstrook en de oefenhoek etc. Door alle ideeën van de leden mee te nemen hopen we als werkgroep dat we volgend seizoen ’n accommodatie hebben die door iedereen gedragen word en waar iedereen plezier aan beleeft. Heb je dus ’n goed idee dan mail deze door naar marthijnubbink@gmail.com voor woensdag 20 oktober of geef het door tijdens de jaarvergadering op dinsdag 12 oktober.

Alvast bedankt,

Mvg Werkgroep nieuwe velden.

‘Ik wil eindelijk een keer scoren in KSV 1’

Aanvoerder Jorrit Spexgoor hoopt dit seizoen voor het eerst een doelpunt te scoren voor KSV 1 terwijl verdediger Teun Lageschaar hoopt een paar belangrijke doelpunten te maken.

Dat zijn hun persoonlijke wensen, maar met goed voetbal zo hoog mogelijk eindigen is voor beide teamspelers van KSV 1 hun belangrijkste doelstelling voor dit seizoen. In de Voetbalkrant Oost Gelre die aanstaande woensdag 22 september verschijnt, gaan ze hier in een uitgebreid interview dieper op in. De Voetbalkrant Oost Gelre verschijnt voor het vijftiende achtereenvolgende jaar in Oost Gelre en Beltrum.

De voorpagina van de Voetbalkrant Oost Gelre voor het seizoen 2021-2022.