Categorie: Algemeen

Kaartavond 2023

Afgelopen vrijdag avond was het weer zo ver. Na 2 coronajaren kon er weer gekaart worden bij KSV Voetbal. 20 paren streden deze avond voor een mooi vleespakket.

Na 3 boompjes kaarten kon de eindstand worden opgemaakt. De poedelprijs was voor Elise Klein Gebbinck en Mirjam Gunnewick met 2793 punten. De derde plaats ging naar Jos Overkamp en Jos Lageschaar (4267 punten). Met ruim 80 punten weer was de 2e plaats voor vader en zoon Jaco & Pim Elshof. De winnaars staken er met kop bovenuit. Met maar liefst 4624 punten ging de eerste plaats naar Jan en Dhylia van de Wolfshaar.

Graag wil ik hierbij Jan Harmelink en Jan Hahne hartelijk bedanken voor de goede zorgen tijdens deze kaartavond. Jan en Jan zorgden er voor dat de kaarters niets te kort kwamen aan een hapje en drankje. En natuurlijk iedereen van harte bedankt voor jullie komst & hopelijk tot volgend jaar!

Namens de organisatie,

Coen Nijrolder & Maarten Wieggers

Informatie kaartavond 2023

Vanavond (17 maart) is het weer zover. De traditionele kruisjasavond van KSV Voetbal. Wie worden de opvolgers van de laatste winnaars Marijn Visser en Simon Klein Gebbinck?

Inschrijven en koffie vanaf 19.30. We willen graag om 20.00 uur beginnen.

Entree: Voor leden/vrijwilligers/donateurs € 5,00 p.p. Voor niet leden € 10,00 p.p

Tot vanavond!

Bakkerij Oude Wesselink trakteert op een ontbijt

Beste mensen,

Bakkerij Oude Wesselink bestaat 70 jaar!

Dit jubileum gaan we uiteraard uitgebreid vieren. Wij zijn een door en door Achterhoeks bedrijf en daarom willen we graag iets doen voor verenigingen, in onze ogen hét cement van de Achterhoekse gemeenschap.

Onze jubileumactie:

Elke maand trakteren we een (of team van een) vereniging op een lekker ontbijt voor maximaal 25 personen.

Je kunt jouw team of vereniging aanmelden door een formulier in te vullen, verkrijgbaar in de winkel van Bakkerij Oude Wesselink. Dit jaar trekken we elke maand een winnaar. In overleg krijgen de winnaars een grote mand met broodjes, beleg en drinken.

Met vriendelijke groeten,

Hugo Jansen en Nancy Bruntink
Bakkerij Oude Wesselink
Varsseveldseweg 30
0544-371239

en

Dorpsstraat 3 Ruurlo
0573-451386

Scholierenvoetbaltoernooi terug in april

Beste trainers/leiders,

Aangezien de basisscholen helaas niet meer volledig willen meewerken aan het schoolvoetbaltoernooi dat jaren is gehouden, hebben Remco van Leeuwen, Mazzel Jongerenwerk en De Graafschap Verbindt besloten om dit zelf op te pakken onder een iets andere opzet:

Het Scholierenvoetbaltoernooi Oost Gelre.

Dit vindt plaats op woensdag 5 april voor groep 5&6 en een week later op woensdag 12 april voor groep 7&8. Beide middagen duren van 15.00 t/m 18.00 uur. Het toernooi wordt gehouden bij Longa’30 in Lichtenvoorde.

Zouden jullie dit binnen jullie teams willen delen zodat we zoveel mogelijk teams en aanmeldingen krijgen? Het is juist leuk als kinderen niet per se met hun team meedoen, maar met vriendjes, vriendinnetjes, buurt of klasgenoten.

Opgeven kan per e-mail via scholierenvoetbaloostgelre@gmail.com

Bij voorbaat dank.

Potgrondactie 2023

De jaarlijkse potgrond actie staat weer voor de deur. Op zaterdag 4 maart (mits de weergoden ons goed gezind zijn) komen wij weer langs de deur om potgrond te verkopen.

Ook dit jaar weer met kwalitatief goede potgrond in zakken van 40 liter van Gunnewick tuin en dier. Dus noteer in uw agenda, zaterdag 4 maart, potgrondactie KSV!

Boomkwekerij Rendering sponsort planten rondom veld 2

Boomkwekerij Rendering uit Barlo heeft de planten gesponsord, die de vrijwilligersploeg afgelopen vrijdag rondom veld 2 geplant heeft.

Afgelopen vrijdag 10 februari heeft de vrijwilligersploeg de laatste hand gelegd aan de renovatie van het tweede veld. Door de aanleg van de nieuwe opslag voor de doelen waren er gaten ontstaan in de windsingel rondom de velden. Om deze gaten weer dicht te planten met bosplantsoen werd er contact opgenomen met boomkwekerij Rendering. Vrijdagmorgen heeft de vrijwilligersploeg de planten opgehaald en ’s-middags ingeplant.

De reactie van boomkwekerij Rendering was erg verrassend: „Omdat Vragender nu weer een mooi stukje groener wordt en het voetbal er misschien beter wordt, laten we de factuur achterwege.” KSV Voetbal bedankt Boomkwekerij Rendering van harte voor deze sponsoring en natuurlijk de vrijwilligers voor de werkzaamheden.

De vrijwilligersploeg plantte afgelopen vrijdag 10 februari de planten rondom veld 2.

Presentatiegids 2022-2023 klaar

De presentatiegids van KSV Voetbal voor het seizoen 2022-2023 is weer gedrukt. De gids zal dit jaar wederom bij de leden van KSV, de vrijwilligers en de sponsoren worden bezorgd. Bij de leden wordt net als de afgelopen jaren jaar één presentatiegids per huishouden in de bus gedaan.

Mocht je meer exemplaren willen, stuur dan een mail naar sponsorcommissie@ksv-vragender.nl. Op = op!

Wil je de gids online bekijken? Klik dan hier.

Contributie senioren 2022-2023


Afgelopen dinsdag heeft de jaarvergadering plaatsgevonden, waarin ook de contributie voor seizoen 2022-2023 is vastgesteld. 

Voor de senioren zal de contributie gelijk blijven aan andere jaren. Dat betekent €130 euro voor senioren die in elftallen spelen, €100 euro voor de 7×7 voetballers en €50 voor niet spelende leden.

Voor de jeugd staat de contributie op de site bij ‘Aanmelden leden’. Deze contributiebedragen zijn gewijzigd door de verdergaande samenwerking met Erix.

Wat gaat er wel veranderen?

De contributie voor de senioren zal in twee delen worden geïnd, zodat het voor ieder lid behapbaar is.
De contributie voor dit seizoen zal in de maanden november en maart worden geïnd.

Bestuur KSV Voetbal

Agenda jaarvergadering KSV-voetbal

Datum : dinsdag 18 oktober 2022

Aanvang : 21.00 uur

Plaats : Ontmoetingsruimte MFA

Geachte leden van KSV-voetbal,

Hierbij nodigt het bestuur van KSV-voetbal u uit voor de jaarvergadering van 2022.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter met daarin een korte terugblik op het seizoen 2021/2022

2. Notulen vorige jaarvergadering

3. Verslag secretaris jeugdbestuur

4. Financieel verslag jeugdbestuur

5. Verslag kascommissie jeugd

6. Financieel verslag hoofdbestuur

7. Verslag kascommissie senioren

8. Vaststelling contributie seizoen 2022/2023

9. Verslag PR/Sponsoringscommissie

10. Verslag Technische Commissie

11. Verslag scheidsrechterscommissie

12. Vrijwilligersavond alsnog weer invoeren?

12. Bestuursverkiezing

– Aftredend en herkiesbaar: Jos Lageschaar en Coen Nijrolder

– Aftredend en niet herkiesbaar: Doreen Wieggers

– Jan van de Wolfshaar is ook aftredend en wil nog 1 jaar zitting nemen in het hoofdbestuur

– Kandidaat namens het bestuur: Muriël Beernink

– Vacature

– Tegenkandidaten kunnen zich vergezeld van 10 handtekeningen van leden opgeven bij het

bestuur tot aan het begin van de vergadering.

13. Rondvraag

14. Afscheid nemen van vertrekkend bestuurslid

15. Sluiting