Categorie: Algemeen

Presentatiegids 2022-2023 klaar

De presentatiegids van KSV Voetbal voor het seizoen 2022-2023 is weer gedrukt. De gids zal dit jaar wederom bij de leden van KSV, de vrijwilligers en de sponsoren worden bezorgd. Bij de leden wordt net als de afgelopen jaren jaar één presentatiegids per huishouden in de bus gedaan.

Mocht je meer exemplaren willen, stuur dan een mail naar sponsorcommissie@ksv-vragender.nl. Op = op!

Wil je de gids online bekijken? Klik dan hier.

Contributie senioren 2022-2023


Afgelopen dinsdag heeft de jaarvergadering plaatsgevonden, waarin ook de contributie voor seizoen 2022-2023 is vastgesteld. 

Voor de senioren zal de contributie gelijk blijven aan andere jaren. Dat betekent €130 euro voor senioren die in elftallen spelen, €100 euro voor de 7×7 voetballers en €50 voor niet spelende leden.

Voor de jeugd staat de contributie op de site bij ‘Aanmelden leden’. Deze contributiebedragen zijn gewijzigd door de verdergaande samenwerking met Erix.

Wat gaat er wel veranderen?

De contributie voor de senioren zal in twee delen worden geïnd, zodat het voor ieder lid behapbaar is.
De contributie voor dit seizoen zal in de maanden november en maart worden geïnd.

Bestuur KSV Voetbal

Agenda jaarvergadering KSV-voetbal

Datum : dinsdag 18 oktober 2022

Aanvang : 21.00 uur

Plaats : Ontmoetingsruimte MFA

Geachte leden van KSV-voetbal,

Hierbij nodigt het bestuur van KSV-voetbal u uit voor de jaarvergadering van 2022.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter met daarin een korte terugblik op het seizoen 2021/2022

2. Notulen vorige jaarvergadering

3. Verslag secretaris jeugdbestuur

4. Financieel verslag jeugdbestuur

5. Verslag kascommissie jeugd

6. Financieel verslag hoofdbestuur

7. Verslag kascommissie senioren

8. Vaststelling contributie seizoen 2022/2023

9. Verslag PR/Sponsoringscommissie

10. Verslag Technische Commissie

11. Verslag scheidsrechterscommissie

12. Vrijwilligersavond alsnog weer invoeren?

12. Bestuursverkiezing

– Aftredend en herkiesbaar: Jos Lageschaar en Coen Nijrolder

– Aftredend en niet herkiesbaar: Doreen Wieggers

– Jan van de Wolfshaar is ook aftredend en wil nog 1 jaar zitting nemen in het hoofdbestuur

– Kandidaat namens het bestuur: Muriël Beernink

– Vacature

– Tegenkandidaten kunnen zich vergezeld van 10 handtekeningen van leden opgeven bij het

bestuur tot aan het begin van de vergadering.

13. Rondvraag

14. Afscheid nemen van vertrekkend bestuurslid

15. Sluiting

KSV ontvangt ruim 700 euro na Rabo ClubSupport actie

KSV Voetbal ontvangt ruim 700 euro van de Rabobank na de Rabo ClubSupport actie.

Een mooi bedrag. KSV Voetbal bedankt alle stemmers van harte voor hun stem. Het bestuur van KSV Voetbal besteedt dit geld aan nieuwe doeltjes voor de jeugd.

Joop Kroezen (links) van de sponsorcommissie van KSV Voetbal ontving de cheque van Rowan Weenink en Ottelien Pothof van de Rabobank.

Sierd de Vos krijgt lachers op zijn hand op sponsoravond KSV Voetbal

De sponsoravond van KSV Voetbal vorige week donderdagavond bij MFA de Bult in Vragender was een groot succes. De zaal bulderde regelmatig van het lachen na het horen van de anekdotes van voetbalcommentator en gastspreker Sierd de Vos.

De bekende voetbalcommentator voorziet veel Spaanse wedstrijden van commentaar en heeft als bijnaam El Sierd. Zijn verhalen zorgden regelmatig tot hilariteit in de zaal. De sponsorcommissie van KSV Voetbal kreeg vooral positieve reacties van sponsoren over de avond. Door de zorg en toewijding van het barpersoneel ontbrak het de sponsoren en andere genodigden aan niets.
De sponsorcommissie van KSV Voetbal organiseert iedere drie jaar een sponsoravond. Eerder waren onder meer scheidsrechter Bas Nijhuis en voetbaltrainer Henk de Jong te gast in Vragender.

Vlnr: Tom Schotman van de sponsorcommissie van KSV Voetbal, Sierd de Vos en voorzitter Jan van de Wolfshaar van KSV Voetbal.

Voetbalkrant Oost Gelre deze week verschenen

Deze week is de Voetbalkrant Oost Gelre weer verschenen. Deze bijlage bij de Elna verschijnt ieder jaar voorafgaand aan het begin van het nieuwe voetbalseizoen. Hierbij worden de eerste teams in de gemeente Oost Gelre en Vios Beltrum belicht met het oog op het nieuwe seizoen. In de editie van dit jaar staat een uitgebreid interview met KSV-talenten Niek Berendsen en Bas Oonk.

De voetbalkrant is hieronder te bekijken en via de volgende link: Voetbalkrant Oost Gelre 2022

Stem op KSV Voetbal bij Rabo ClubSupport actie

Het bestuur van KSV Voetbal vraagt al haar leden te stemmen op KSV Voetbal bij de bij Rabo ClubSupport actie.

Met Rabo ClubSupport biedt de Rabobank financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen. 

Hoe kan ik stemmen?

Als je klant én lid bent van de Rabobank dan kun je stemmen door in te loggen in de Rabo app of op Rabobank website en via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kan je klikken op Rabo ClubSupport.

Als je wel klant maar nog geen lid bent van de Rabobank dan kun je je eerst als lid aanmelden via de website https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/. Vervolgens kun je ook je stem uitbrengen.

Steun allemaal onze club en breng uiterlijk 27 september je stem uit op onze club! Dank je wel! Stemmen kan tussen 5 en 27 september 2022.

Jaarlijkse inzameling oud ijzer aanstaande zaterdag 20 augustus

Evenals voorgaande jaren komen wij aanstaande zaterdag 20 augustus weer bij u langs om oude metalen op te halen.

Door de opkoper is aangegeven welke milieueisen van toepassing zijn op het
inzamelen van oude metalen:

• Olietanks
Alleen wanneer zij schoongemaakt zijn en in delen zijn gesneden.

• Oude auto’s
Alle vloeistof moet zijn afgetapt, d.w.z. olie van motorversnellingsbak, cardan,
stuurbekrachtiging en dergelijke, koelremvloeistof verwijderen en tank leeg.
In verband met verkrijgen van een vrijwaringbewijs en auto’s af te melden bij de
Rijksdienst voor het wegverkeer is het noodzakelijk kenteken 1–2-3 in te leveren.
De opkoper van oude metalen verzorgt dan als service de verdere afhandeling en
stuurt u nadien het vrijwaringbewijs toe, zodat u gevrijwaard wordt van belastingplicht
in de toekomst voor de desbetreffende auto.

• Koelkasten en vriezers.
Deze worden niet meegenomen, aangezien de opkoper hiervoor aanzienlijke kosten
voor berekent.

• Rubberbanden
Rubber banden met of zonder velg worden niet meegenomen, aangezien de kosten
vele malen hoger zijn dan de baten. Metalen onderstellen zonder rubberbanden
worden wel meegenomen.

• Accu’s
Let op!! Deze worden weer ingenomen door de opkoper en dus ook door ons.

Wij vragen u begrip te hebben dat de inzamelaars na controle mogelijk zaken laten
staan of u verzoeken alsnog aan de milieu eisen te voldoen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
KSV Voetbal