Categorie: Algemeen

Kantine voorlopig dicht en geen publiek meer

De besmettingen lopen op en daarom wil het kabinet de contactmomenten beperken om zo het coronavirus in te dammen. Het heeft daarom maatregelen genomen die vanaf dinsdag 29 september om 18.00 uur zijn ingegaan en sowieso de komende drie weken van kracht zijn. Voor alle sportclubs, en dus ook voor KSV, betekent dat:

-De ontmoetingsruimte/kantine is voorlopig gesloten

-Voetbalwedstrijden worden zonder publiek gespeeld

De rest van de maatregelen die we hebben genomen, blijven ook van kracht. Lees deze hier: https://ksv-vragender.nl/corona/

Blijf gezond en desondanks veel speelplezier de komende weken!

Jaarvergadering uitgesteld en update coronaprotocol

De jaarvergadering van KSV Voetbal, die normaal in oktober plaatsvindt, gaat voorlopig niet door in verband met corona. Alle leden krijgen binnenkort een mail hierover.

Ook is het coronaprotocol van KSV geüpdatet. De wijzigingen:

De belangrijkste speerpunten zijn:

-De bezoekende teams kunnen gebruik maken van kleedkamers en douches, maar kunnen geen gebruikmaken van de kantine.

-De bezoekende teams kunnen bij binnenkomst vanaf het ballenhok in onze accommodatie aan de linkerkant zien welke kleedkamers zij mogen betreden. Kleedkamers 4-5 en 6 zijn voor onze tegenstanders en kleedkamers 1 en 2 zijn voor KSV.

De spelers en speelsters die woonachtig zijn in het dorp dienen na de thuiswedstrijden zich thuis te douchen tenzij er plek is door weinig thuisspelende teams.

Uitspelende teams van KSV kunnen zowel voor als na de wedstrijd geen gebruik maken van de kantine.

Bij het vervoer naar uitwedstrijden moet iedereen zelf voor een mondkapje zorgen en dit is verplicht vanaf de leeftijd van 13 jaar en ouder.

Voetbalkrant weer uit


OOST GELRE – Ook dit jaar geeft Achterhoek Nieuws BV weer een voetbalkrant uit. Deze kleurrijke, uitneembare special wordt in week 38 als bijlage bij de weekkranten Elna en Groenlose Gids huis aan huis verspreid. 

In de krant informatie over de zeven Oost Gelrese voetbalverenigingen: Grol Groenlo, Grolse Boys Groenlo, HMC ’17 Harreveld en Mariënvelde, KSV Vragender, Longa ’30 Lichtenvoorde, RKZVC Zieuwent en daarnaast VIOS Beltrum (gemeente Berkelland). Extra aandacht deze keer voor Longa ’30, dat na een afwezigheid van vijf jaar weer uitkomt in de hoofdklasse van de amateurs, en voor HMC ’17, de fusieclub van Harreveld en Mariënvelde.

De special kan zowel bij de clubs als bij de individuele voetballiefhebbers dienen als bewaarexemplaar. Naast een teamfoto van de eerste selecties is ook het totale seizoens- en competitieprogramma van alle eerste teams in de krant opgenomen.

Nieuwe beregeningsinstallatie heeft zijn nut bewezen

Net voor het begin van de droogteperiode, eind juli 2020, was de nieuwe beregeningsinstallatie in bedrijf. De mooie groene kleur van de velden geeft aan dat de installatie zijn werk goed heeft gedaan.

De Werkgroep velden van KSV Vragender dankt iedereen die heeft meegeholpen en/of materieel beschikbaar stelde. Speciaal dank aan Joep van Tepper (Jos Gunnewick) van Loonbedrijf Vragender voor het frezen van de sleuven en Sander Vrijdag voor het beschikbaar stellen van de graafmachines.

Bijgaand filmpje laat de sproeiers op veld 1 in werking zien. De beelden zijn gemaakt door Frank Hahné en gemonteerd door Bas Lageschaar.

Oud ijzer actie 2020

Jaarlijkse inzameling oud ijzer op 22 augustus a.s.


Evenals voorgaande jaren komen wij weer bij u langs om oude metalen op te halen.

Door de opkoper is aangegeven welke milieueisen van toepassing zijn op het
inzamelen van oude metalen.
• Olietanks
Alleen wanneer zij schoongemaakt zijn en in delen zijn gesneden.
• Oude auto’s
Alle vloeistof moet zijn afgetapt, d.w.z. olie van motorversnellingsbak, cardan,
stuurbekrachtiging en dergelijke, koelremvloeistof verwijderen en tank leeg.
In verband met verkrijgen van een vrijwaringbewijs en auto’s af te melden bij de
Rijksdienst voor het wegverkeer is het noodzakelijk kenteken 1–2-3 in te leveren.
De opkoper van oude metalen verzorgt dan als service de verdere afhandeling en
stuurt u nadien het vrijwaringbewijs toe, zodat u gevrijwaard wordt van belastingplicht
in de toekomst voor de desbetreffende auto.
• Koelkasten en vriezers.
Deze worden niet meegenomen, aangezien de opkoper hiervoor aanzienlijke kosten
voor berekent.
• Rubberbanden
Rubber banden met of zonder velg worden niet meegenomen, aangezien de kosten
vele malen hoger zijn dan de baten. Metalen onderstellen zonder rubberbanden
worden wel meegenomen.
• Accu’s
Let op!! Deze worden weer ingenomen door de opkoper en dus ook door ons.

Wij vragen u begrip te hebben dat de inzamelaars na controle mogelijk zaken laten
staan of u verzoeken alsnog aan de milieu eisen te voldoen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
KSV Voetbal

Oud ijzeractie & vrijwilligersavond 2020

Voor eind augustus en begin september staan respectievelijk de oud ijzer actie en de vrijwilligersavond op de agenda. Het streven is de oud ijzer actie door te laten gaan, mits de situatie omtrent het corona virus dit toe laat. We zullen enkele weken van tevoren de situatie opnieuw bekijken. 

Helaas zijn we genoodzaakt om de vrijwilligersavond dit jaar aan ons voorbij te laten gaan. 

Hopende jullie voldoende geïnformeerd te hebben.

Bestuur K.S.V. 

Actie trainingset loopt nog steeds

Leden van KSV voetbal en ook nieuwe jeugdleden kunnen nog steeds bij Sport 2000 Leugemors in Winterswijk een trainingset kopen voor maar 30 euro.

Aangezien er bij de jeugd veel combinatieteams zijn die wekelijks samen trainen heeft KSV in overleg met Erix voor hetzelfde trainingstenue gekozen.

Enig verschil is dat in Vragender het logo van KSV op het tenue wordt gedrukt, en in Lievelde het logo van vv Erix. Beide verenigingen zijn blij met de frisse kleurstelling en hopen dat jullie er veel plezier aan beleven.

Hier vindt je het bestelformulier om mee te nemen naar de sportwinkel Sport 2000 Leugemors in Winterswijk.

Update werkgroep Velden KSV

Hier een update van de werkgroep Velden KSV, door Jos Overkamp.

Beregeningsinstallatie

Na het akkoord van de leden voor een krediet eerder dit jaar, is een sub-werkgroep aan de slag gegaan met het selecteren van een leverancier voor een beregeningsinstallatie voor veld 2 en de oefenhoek. Tijdens de zoektocht werd al snel duidelijk dat het financieel aantrekkelijk zou zijn ook veld 1 meteen mee te nemen. Na de nodige onderhandelingen is het gelukt met veld 1 erbij binnen het krediet te blijven.

Op zowel veld 1 als veld 2 komen 5 strengen met sproeiers en op de oefenhoek 3 strengen. Elke streng wordt met een elektronisch bestuurde klep aangesloten op de hoofdleiding. Deze kleppen staan in verbinding met een computer. Via een app wordt aan de computer opdracht gegeven welke klep wanneer geopend moet zijn. In totaal moeten 66 sproeiers ervoor zorgen dat alles optimaal beregend wordt.

De diverse materialen zijn nu in bestelling. Zodra die binnen zijn zal met de aanleg worden begonnen. Het uitbreiden van de hoofdleiding en het leggen van de strengen zal in eigen beheer worden gedaan. Voor het graafwerk voor de kleppen en de sproeiers zal binnenkort een beroep op de leden worden gedaan. De firma Verholt uit Ulft zal de verdere installatie verzorgen.

Hiermee komt een einde aan het handmatig verzetten van de huidige beregeningsinstallatie. Veldbeheerder Jos Lageschaar en zijn vervanger Harrie Lageschaar zijn daar menig uurtje druk mee geweest, zowel overdag als soms ‘s nachts. Binnenkort kan Jos vanuit huis of vanaf zijn vakantieadres met de telefoon het laten regenen op de velden van KSV.

Privatisering onderhoud velden

Met de gemeente Oost Gelre zijn we in overleg over de privatisering van het onderhoud van onze sportvelden. De onderhandelingen zijn op verzoek van de gemeente eind mei gestart. Het is de bedoeling dat wij het onderhoud van onze velden in eigen beheer gaan nemen. Zodra daar meer over bekend is laten we dat weten.

KSV Voetbal ontvangt € 500,00 van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek

Door het coronavirus komen veel plaatselijke verenigingen en stichtingen in zwaar weer terecht. Dit is voor de Rabobank reden geweest om een Coöperatief Fonds in het leven te roepen om al deze verenigingen en stichtingen financiëel te ondersteunen. Immers de Rabobank is altijd nauw betrokken bij de lokale organisaties en ondersteunt deze op velerlei gebied.

Wij als KSV Voetbal hebben dan ook gemeend een aanvraag te kunnen indienen omdat wij ruimschoots voldoen aan de gestelde voorwaarden. Onze penningmeester Suzan heeft met duidelijke redenen aangegeven waarom wij menen aanspraak te kunnen maken op een bedrag uit dit fonds (mindere opbrengst thuiswedstrijden, beduidend minder kantine opbrengsten, geen opbrengsten vanuit de Zwarte Cross, geen inkomsten uit ons huistoernooi maar wel kosten huur sportterreinen en vergoeding van onze toptrainers!!).

De Rabobank Noord- en Oost Achterhoek heeft hierop positief gereageerd en ons een donatie toegezegd van € 500,00 waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn. De Rabobank geeft hierbij aan dat bij de beoordeling zoveel mogelijk initiatieven, die voldoen aan de gestelde voorwaarden, door hun ondersteund worden, waardoor niet is overgegaan tot het uitbetalen van het maximumbedrag. Wij hebben begrip voor dit standpunt en realiseren ons dat er natuurlijk enorm veel verenigingen zijn die allemaal in de problemen zijn gekomen en graag van deze mogelijkheid gebruik willen maken.

Wij als kleine voetbalvereniging waarderen deze geste van de Rabobank en zijn hier ook dan heel blij mee.

Hoofdbestuur KSV Voetbal

KSV 4 verkozen tot ‘Bijzondere Sporters’ van 2019

KSV 4 is maandag 27 april uitgeroepen tot winnaar in de categorie bijzondere sporters bij de Sportverkiezing Oost Gelre. „Wauw! Dit is zo verdiend”, sprak een trotse aanvoerder Jelle Spexgoor na het binnenhalen van prijs.

Spexgoor gaf zijn team op voor de sportverkiezing Oost Gelre. „Met KSV 4 bungelden we jaren onderaan in de Kelderklasse. Maar dit seizoen is alles anders en draaiden we in de top mee. Daarnaast is de sfeer binnen het team al jarenlang onverminderd positief, waarbij de opkomst tijdens trainingen én de derde helft wekelijks ongekend hoog zijn.” Het huidige door corona beëindigde seizoen sloot KSV 4 af op de derde plek. „Bovendien is KSV 4 meer dan voetbal”, vervolgt Spexgoor. „KSV 4 is een vriendenteam waar lief en leed gedeeld worden en ook spelers met minder kwaliteiten dan Cristiano Ronaldo en Lionel Messi hun kunsten mogen vertonen.”

KSV 4 nam het op tegen Longa ’59 dames 3 en Shoot2GetherWin2Gether team St. Switbertus in de categorie bijzondere sporters. Presentator Bennie Bles en Bart Porskamp, wethouder Sport van de gemeente Oost Gelre maakten de winnaar maandagmorgen 27 april bekend. „De winnaar is KSV 4, wie kent ze niet van hun wekelijkse, hilarische wedstrijdverslagen in de Elna”, sprak Bles. „Een dikverdiende winnaar”, voegde Porskamp eraan toe. „Leuk dat een Kelderklasse team wint. Ik ben zelf inmiddels ook op dat niveau actief. Wellicht treffen we elkaar in de toekomst.”

„Geweldig”, zei secretaris Jan Harmelink, die namens het hoofdbestuur van de voetbalvereniging uit Vragender KSV 4 feliciteerde. „Dit is prachtig”, reageerde leider Ban Lageschaar. „Ik heb hier geen woorden voor. Dit is zo mooi. Dit is de eerste prijs uit mijn voetballoopbaan”, zei een van blijdschap geëmotioneerde Joost Ottink. De normaliter zeer spraakzame Ottink speelde het beste seizoen uit zijn loopbaan.

„Een dikverdiende blijk van waardering voor de tomeloze inzet van dit elftal, binnen en buiten de lijnen. 27 april 2020 gaat de boeken in als ‘Het wonder van De Bult’, dat zeg ik je”, aldus succestrainer Hennie Wesselink, de man die elke dinsdagavond het vierde van KSV drilt tot de ware oorlogsmachine die ze inmiddels zijn.

Van alle kanten stroomden de felicitaties binnen voor deze knappe prestatie. „Wanneer we weer mogen voetballen, houden we Oost Gelre weer op de hoogte via onze wedstrijdverslagen op de KSV site en in de Elna. We hadden het feestje graag samen met onze vele hondstrouwe fans gevierd op de markt in Lichtenvoorde, maar door corona moeten we de festiviteiten helaas uitstellen. Nu zijn er andere dingen belangrijker dan voetbal. Wij wensen iedereen een goede gezondheid toe.”

Daar sloot assistent-leider en speler Barry Ikink zich bij aan. „Wellicht is er tijdens de kermis in Lichtenvoorde een moment waarop we onze supportersschare kunnen bedanken voor hun jarenlange steun. Zonder hun hadden we deze bijzondere prijs niet gewonnen.” Ikink groeide de afgelopen jaren uit tot één van de populairste spelers van KSV 4. Shirts van Ikink gingen de afgelopen jaren als warme broodjes over de toonbank in de fanshop van KSV. Ook scandeerden supporters tijdens en na wedstrijden vaak zijn naam. In het voetbal heb je helden zoals vroeger Cruijff en Maradonna. Ikink is één van hen. Hij is een voorbeeld voor veel jeugdige voetballers.

Helaas voor het winnende elftal zit een collectief feest er op dit moment niet in. „Wij zijn niet voor één gat te vangen,” aldus mid-mid Rob Huisman, drijvende kracht in het elftal. „Via diverse social media en video-bel-apps onderhouden we nauw contact. Het échte feestje volgt zeker nog! Voor nu moeten we ons focussen op onze gezondheid, zodat we snel weer het veld op kunnen samen.”

Presentator Bennie Bles (links) en Bart Porskamp, wethouder Sport van de gemeente Oost Gelre maakten de winnaar maandagmorgen 27 april bekend.