Nieuws – Algemeen

Einde voetbalseizoen

Nu de coronamaatregelen zijn verlengd tot en met dinsdag 28 april a.s. is het voetbalseizoen 2019-2020 helaas definitief ten einde gekomen.

Dus geen trainingen en wedstrijden meer voor al onze spelende leden. Maar helaas ook geen voetbalkamp voor onze jeugd met de Pinksterdagen en geen huistoernooi op zaterdag 6 juni a.s.

Kortom een abrupt einde van het huidige voetbalseizoen.

Er is nu een schone taak weggelegd voor de Technische Commissies van de senioren en jeugd om te gaan kijken naar de nieuwe teamindelingen voor het komende seizoen 2020-2021. Zij zullen hierover gaan communiceren met de leiders/leidsters van alle teams om te vernemen welke leden beschikbaar blijven en welke leden eventueel de intentie hebben om te gaan stoppen.

Wij hopen uiteraard dat alle thans spelende leden beschikbaar blijven voor het nieuwe seizoen, zeker nu we bezig zijn met het opknappen van onze accommodatie (zie onze eerdere berichtgeving hierover met betrekking tot het 2e veld en de oefenhoek).

Mochten senioren toch onverhoopt willen besluiten om te gaan stoppen dan dien je dit vóór 31 mei a.s. kenbaar te maken bij onze secretaris Jan Harmelink (secretaris@ksv-vragender.nl of jan.harmelink@planet.nl). De jeugdleden hebben hiervoor reeds een mail ontvangen om dit vóór maandag 6 april a.s. kenbaar te maken, zodat de Technische Commissie Jeugd tijdig in overleg kan met Erix.

Tenslotte nog een verzoek mocht de Zwarte Cross toch doorgaan dan rekenen we weer op jullie hulp en inzet.

De gezondheid van een ieder heeft nu echter prioriteit en daarom blijf allemaal gezond.

Hoofdbestuur KSV

Jeugdbestuur KSV

Krediet-akkoord leden KSV-voetbal

Volgens het reglement moet het bestuur van KSV-voetbal de leden raadplegen in het geval dat men een investering wil doen van € 35.000. Een ledenvergadering houden op korte termijn is niet mogelijk i.v.m. het corona-virus. Daarom is er voor gekozen het nu te doen via de website van KSV-Vragender.

Werkgroep velden KSV-Vragender

In het najaar van 2019 heeft de Werkgroep velden KSV-Vragender een onderzoek uitgevoerd om te komen tot oplossingen voor bestaand knelpunten en wensen m.b.t. onze accommodatie. Met hulp van een deskundige van Grasmeesters is de werkgroep gekomen tot een lijst van noodzakelijke aanpassingen. In het kort een opsomming:

– Veld 1

o Aanleg beregeningsinstallatie

o Aanleg veldverlichting met LED-verlichting (duurzaam)

– Veld 2

o Renovatie grasmat

o Aanleg beregeningsinstallatie

o Vervanging huidige veldverlichting door LED-verlichting (duurzaam)

– Oefenhoek

o Renovatie grasmat

o Aanleg beregeningsinstallatie

o Vervanging huidige veldverlichting door LED-verlichting (duurzaam)

o Aanleg extra lichtmast met LED-verlichting (duurzaam)

– Robotmaaier(s) voor veld 1, veld 2 en oefenhoek

De resultaten zijn vastgelegd in het rapport KSV-voetbal 100 jaar. Dit rapport is ingediend bij de gemeente Oost Gelre en is daar positief ontvangen. De gemeente probeert onze wensen op de begroting voor 2021 te krijgen.

Plan van aanpak voor 2020

Door de corona-crisis hebben we nu in 2020 een extra lange periode dat de velden niet worden gebruikt. Deze periode willen we graag gebruiken om alvast een deel van onze wensen in te vullen. Om dit mogelijk te maken zullen we de kosten eerst zelf moeten betalen. We verwachten dat we in 2021 die kosten alsnog vergoed krijgen van de gemeente. In het kort de op te pakken aanpassingen:

– Veld 2

o Renovatie grasmat (via jaarlijks onderhoudsprogramma)

o Aanleg beregeningsinstallatie

– Oefenhoek

o Renovatie grasmat (via jaarlijks onderhoudsprogramma)

o Aanleg beregeningsinstallatie

o Aanleg extra lichtmast met LED-verlichting (duurzaam)

De kosten hiervoor worden geschat op € 35.000 inclusief BTW.

Bezwaar maken

Indien je niet eens bent met de bovengenoemde investering of heb je vragen, stuur dan een mail naar secretaris@ksv-vragender.nl . Indien je niet reageert voor woensdag 8 april 2020 gaan we er vanuit dat je akkoord bent.

Geen trainingen en wedstrijden tot en met 6 april 2020

In verband met de huidige situatie omtrent het coronavirus hebben het hoofd- en jeugdbestuur besloten dat er geen enkele activiteit plaatsvindt binnen de afdeling KSV voetbal tot en met 6 april 2020. Dit geldt voor zowel trainingen als (oefen)wedstrijden. Hierbij volgt KSV de berichtgeving van de KNVB en de omliggende buurtverenigingen. Zodra er meer informatie bekend is, zullen wij dit zo snel mogelijk melden.

Hoofdbestuur KSV
Jeugdbestuur KSV

Archief

Ouder