Nieuws – Algemeen

Presentatiegids 2022-2023 klaar

De presentatiegids van KSV Voetbal voor het seizoen 2022-2023 is weer gedrukt. De gids zal dit jaar wederom bij de leden van KSV, de vrijwilligers en de sponsoren worden bezorgd. Bij de leden wordt net als de afgelopen jaren jaar één presentatiegids per huishouden in de bus gedaan.

Mocht je meer exemplaren willen, stuur dan een mail naar sponsorcommissie@ksv-vragender.nl. Op = op!

Wil je de gids online bekijken? Klik dan hier.

Contributie senioren 2022-2023


Afgelopen dinsdag heeft de jaarvergadering plaatsgevonden, waarin ook de contributie voor seizoen 2022-2023 is vastgesteld. 

Voor de senioren zal de contributie gelijk blijven aan andere jaren. Dat betekent €130 euro voor senioren die in elftallen spelen, €100 euro voor de 7×7 voetballers en €50 voor niet spelende leden.

Voor de jeugd staat de contributie op de site bij ‘Aanmelden leden’. Deze contributiebedragen zijn gewijzigd door de verdergaande samenwerking met Erix.

Wat gaat er wel veranderen?

De contributie voor de senioren zal in twee delen worden geïnd, zodat het voor ieder lid behapbaar is.
De contributie voor dit seizoen zal in de maanden november en maart worden geïnd.

Bestuur KSV Voetbal

Agenda jaarvergadering KSV-voetbal

Datum : dinsdag 18 oktober 2022

Aanvang : 21.00 uur

Plaats : Ontmoetingsruimte MFA

Geachte leden van KSV-voetbal,

Hierbij nodigt het bestuur van KSV-voetbal u uit voor de jaarvergadering van 2022.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter met daarin een korte terugblik op het seizoen 2021/2022

2. Notulen vorige jaarvergadering

3. Verslag secretaris jeugdbestuur

4. Financieel verslag jeugdbestuur

5. Verslag kascommissie jeugd

6. Financieel verslag hoofdbestuur

7. Verslag kascommissie senioren

8. Vaststelling contributie seizoen 2022/2023

9. Verslag PR/Sponsoringscommissie

10. Verslag Technische Commissie

11. Verslag scheidsrechterscommissie

12. Vrijwilligersavond alsnog weer invoeren?

12. Bestuursverkiezing

– Aftredend en herkiesbaar: Jos Lageschaar en Coen Nijrolder

– Aftredend en niet herkiesbaar: Doreen Wieggers

– Jan van de Wolfshaar is ook aftredend en wil nog 1 jaar zitting nemen in het hoofdbestuur

– Kandidaat namens het bestuur: Muriël Beernink

– Vacature

– Tegenkandidaten kunnen zich vergezeld van 10 handtekeningen van leden opgeven bij het

bestuur tot aan het begin van de vergadering.

13. Rondvraag

14. Afscheid nemen van vertrekkend bestuurslid

15. Sluiting

Archief

Ouder