Nieuws – Algemeen

Jos Lageschaar genomineerd voor Clubheld 2017

Jos Lageschaar zet zich al jarenlang in voor de vereniging KSV. De Gelderlander heeft een verkiezing uitgeschreven voor ‘Clubheld 2017’ en hiervoor is Jos genomineerd. Hij heeft zoveel mogelijk stemmen nodig. Breng daarom hier je stem op Jos uit!

Jaarvergadering

Op vrijdag 13 oktober staat de jaarvergadering op de planning. Alle leden zijn hierbij uitgenodigd. De aanvang is 20.00 uur in de kantine van KSV. De agenda is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter met daarin een beknopte terugblik op seizoen 2016/2017
 2. Notulen vorige jaarvergadering
 3. Verslag secretaris jeugdbestuur
 4. Financieel verslag jeugdbestuur
 5. Verslag kascommissie jeugd
 6. Financieel verslag hoofdbestuur
 7. Verslag kascommissie senioren
 8. Verslag Accommodatie Commissie
 9. Verslag PR/Sponsoringscommissie
 10. Technische Commissie
 11. Verslag scheidsrechterscommissie
 12. Bestuursverkiezing
  – Aftredend en herkiesbaar: Jan Harmelink
  – Aftredend en niet herkiesbaar: Jos Visser
  Kandidaten namens het bestuur:
  – Niels Hegeman voor de vacante bestuursfunctie van lid Technische Commissie
  – Maarten Wieggers voor de vacante bestuursfunctie van lid PR/Sponsorcommissie
  – Suzan Overkamp voor de vacante bestuursfunctie afgevaardigde Jeugdbestuur
  Tegenkandidaten kunnen zich vergezeld van 10 handtekeningen van leden opgeven bij het bestuur tot aan het begin van de vergadering.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Nieuwe KSV website online

Vanaf nu is de nieuwe KSV website online. Naast een vernieuwde lay-out is er een link met Sportlink opgezet. Dit houdt in dat alle wedstrijdinformatie automatisch beschikbaar komt op de website. Daarnaast is deze website beter te bezoeken op mobiel. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, neem dan contact op met Tom Schotman of Frank Dijk of stuur een email naar redactie@ksv-vragender.nl.

Archief