Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon KSV Voetbal

Wat is een vertrouwenspersoon?

Treiteren en pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, intimideren en andere ongewenste omgangsvormen zijn helaas van alle dag. Wat voor de één een grapje is, kan voor een ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend is dat de activiteit c.q. situatie door de betrokkene als ongewenst wordt ervaren.

Het mooiste zou zijn dat diegene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat is in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen de reden zijn dat men zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. Ook kan het lastig zijn als diegene waarvan het gedrag als ongewenst wordt ervaren ouder of bijvoorbeeld een leider/trainer is.

In zulke gevallen zou het goed zijn om bij een persoon terecht te kunnen die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met jou wat de beste oplossing voor het probleem zou kunnen zijn. Zo’n iemand noemen ze een vertrouwenspersoon.

Wie is er vertrouwenspersoon voor KSV Voetbal?

We hebben twee vertrouwenspersonen voor KSV Voetbal. Dit zijn Anne Hartjes en Wim Rutgers. De meeste leden zullen Anne en Wim kennen, maar voor wie Anne of Wim niet (goed) kent, is hieronder een nadere introductie te lezen.

Anne Hartjes

Mijn naam is Anne Hartjes. Sommigen van jullie zullen mij kennen als inwoonster van Vragender. Ik werk als leerkracht in het basisonderwijs aan de Sint Jozefschool in Lichtenvoorde. Ik ben al lange tijd betrokken bij KSV. Ik heb vele jaren in het dameselftal gespeeld, ik ben actief geweest als trainster/leidster binnen de jeugdafdeling en ik heb deel uitgemaakt van het jeugdbestuur. Momenteel voetbal ik alleen nog recreatief bij de VIT dames van KSV/Erix. Voetballen betekent voor mij ontspanning en plezier maken en ik hoop dat ieder lid evenveel plezier beleeft aan het spel en de club.

Ik ben vertrouwenspersoon voor leden en vrijwilligers van KSV Voetbal. Wat kan ik voor jullie betekenen? Je mag contact met mij opnemen als je je ergens zorgen over maakt. Zorgen over iets dat gebeurt tijdens de activiteiten van de club of over iets dat je hebt opgevangen tijdens de trainingen.

Je kunt alles met mij bespreken. Ik zal nooit iets met anderen bespreken zonder jouw nadrukkelijke toestemming. Ik ben te bereiken per telefoon (0544-378928 of 0620154199) of via een e-mail (annehartjes@gmail.com). Uiteraard is het mogelijk een persoonlijke afspraak met mij te maken.

Wim Rutgers

Mijn naam is Wim Rutgers. Ik denk dat ik kan zeggen dat de meeste mensen in Vragender me wel kennen. Ik ben actief geweest in het lager/basisonderwijs in Vragender sinds 1976. Als bestuurslid heb ik deel uitgemaakt van Vragender Belang, KSV OO en vijftien jaar van KSV Voetbal. Toen ik werd gevraagd om vertrouwenspersoon te worden van KSV Voetbal, heb ik bewust toegestemd. Als het nodig zou zijn, wil ik mijn inbreng graag benutten om te luisteren naar problemen die iemand heeft. Samen met de betrokkenen wil ik dan alles in het werk stellen om de zorgen weg te nemen. Dat een en ander altijd moet gebeuren vanuit een basis van vertrouwen heb ik ook beroepshalve gekend. Dus mocht het nodig zijn, schroom dan niet, laat e.e.a. niet escaleren maar neem contact op, daar zijn we voor!

Ik ben te bereiken onder telefoonnummer 0544-372151 /0651659131 of via e-mail wimgrutgers@gmail.com.

Regeling vertrouwenspersoon KSV Voetbal

Naast deze intro is er een zogenaamd “Regeling Vertrouwenspersoon KSV Voetbal” opgesteld. De regeling is hier te downloaden (PDF):