Huishoudelijk reglement en privacybeleid

Via onderstaande link is de laatste versie van het huishoudelijk reglement van KSV Voetbal te downloaden. Deze is vastgesteld op de jaarvergadering van 13 september 2013.

Huishoudelijk_Reglement_KSV_Voetbal_versie_2013-2014

Privacybeleid
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordering Bescherming Persoonsgegevens (AVG) van kracht. KSV Voetbal hecht veel waarde aan bescherming van uw persoonsgegevens. Zie ook ons reglement: KSV Voetbal privacy_policy.pdf.

Als KSV Voetbal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via onderstaand e-mailadres:

Secretaris@Ksv-vragender.nl