Categorie: Algemeen

opruimen Zwarte Cross terrein

Beste Leden, 

Met de zwarte cross achter de rug, staat het opruimen weer voor de deur. De bedoeling was om op dinsdag 19 juli te beginnen, maar vanwege de weersvoorspellingen wordt er deze avond niet opgeruimd! We starten dus op woensdagavond 20 juli. 

Gepoogd is om zoveel mogelijk leden te bereiken en te verzoeken tot een avond hulp, mocht je geen bericht hebben gehad maar wel in de gelegenheid zijn om een avond te komen helpen in de schans wees dan van harte welkom. 

De starttijd is alle avonden om 18.30 uur, het verzoek is om 18.15 uur aanwezig te zijn. Op zaterdag beginnen we om 9.00 uur, met ook het verzoek een kwartier eerder aanwezig te zijn. De planning is als volgt: 

Woensdag 20/7 tot en met zaterdagochtend 23/7 verzamelen in de Visserijdijk. 

Maandag 25/7 tot en met vrijdag 29/7 verzamelen aan de Eikendijk ter hoogte van de theaterweide. 

Mocht je nog vragen hebben, hoor ik het graag.

Doreen

Lichtmasten rondom eerste veld geplaatst

De afgelopen week zijn er nieuwe lichtmasten geplaatst rondom het eerste veld.

Tijdens de ingelaste ledenvergadering op 14 februari 2022 zijn de leden akkoord gegaan met de plannen voor de renovatie/upgrade van ons sportcomplex en de financiering hiervan. Door de vrijdagmiddagvrijwilligers werden de afgelopen weken voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Dit betrof het verwijderen van de reclameborden, omheining en tegels op de plekken waar een lichtmast komt.

Zo kon men zaterdag 16 april beginnen met het aanbrengen van kabels voor de nieuwe lichtmasten en het verwijderen van de boomstroken voor de nieuwe opslag van de doelen. De vrijdagmiddagploeg was samen met een aantal leden en bestuursleden al vroeg aanwezig op het sportcomplex. Met ondersteuning van een aantal graafmachines voor het grove werk en batsen voor het handwerk werden sleuven gegraven, kabels gelegd en de gaten weer dichtgemaakt.

Tijdens een korte pauze in de middag werd er voor een goede lunch gezorgd. Hierna gingen de aanwezigen er met z’n allen er weer tegenaan. Al met al een hele klus dat, op een met zonovergoten sportcomplex, vakkundig werd geklaard. Aan het einde van de middag vond er in de ontmoetingsruimte een evaluatie van de werkzaamheden plaats onder het genot van een koel drankje.

De vrijdagmiddagploeg heeft dinsdag 19 april de laatste puntjes op de i gezet zodat de lichtmasten op die dag geplaatst konden worden. Vrijdagmiddag 22 april zijn de reclameborden weer teruggeplaatst zodat er op ons sportpark weer volop gestreden kan worden voor de broodnodige punten voor diverse teams.

Een mooie afsluiting van de eerste fase van het project. In de eerste week van mei wordt er begonnen met de renovatie van het tweede veld en de oefenhoek.

Wordt vervolgd.

Fotobijschrift:
De vrijdagmiddaggroep heeft heel wat voorbereidend werk verzet voordat de lichtmasten de grond in gezet konden worden. Ook na het plaatsen van de lichtmasten is gezorgd dat de velden en alles eromheen weer netjes bijligt voor het weekend.

Huistoernooi 2022

Na 2 jaar afwezigheid hebben we aan het eind van het seizoen eindelijk weer een eindtoernooi op het programma staan.

Noteer in de agenda: zaterdag 11 juni 2022.

Meer informatie volgt.

KSV voetbal voert zelfstandig het beheer en onderhoud uit

In 2035 bestaat voetbalvereniging KSV 100 jaar. De voetbalvereniging heeft onderzocht wat er voor nodig is om de kwaliteit van de vereniging en de accommodatie te kunnen garanderen voor de toekomst. Per 1 januari is voetbalvereniging KSV gestart en zelfstandig aan de slag gegaan met het beheer en onderhoud. Wethouder Bart Porskamp bracht een bezoek aan de werkgroep om de eerste ervaringen te horen.

Alle leden van de vereniging stemden unaniem in met het verzelfstandigen van het beheer en onderhoud. “‘Dat was in eerste instantie uiteraard een belangrijke voorwaarde” vertelt voorzitter Jan van de Wolfshaar. “Door het grote draagvlak vanuit de leden is het proces met de gemeente positief en vlot verlopen. Via een gebruikersovereenkomst hebben we de afspraken vastgelegd. Bij de volgende algemene ledenvergadering volgt er een update met de stand van zaken voor al onze leden.”

De vrijwilligers maken het mogelijk
Jan van de Wolfshaar is trots op de vrijwillige inzet van de leden. “Er is een werkgroep sportvelden opgericht. De werkgroep heeft vanaf het begin meegedacht en uitgezocht wat er nodig is om zelfstandig het beheer en onderhoud te gaan verzorgen. Dit voorjaar en deze zomer staan de eerste grote renovatiewerkzaamheden van de voetbalvelden op de planning. De werkgroep heeft veel werk verzet en haar huiswerk goed gedaan. Hier zijn we trots op!”

Verzelfstandiging past binnen Sportvisie Oost Gelre 2015-2025
Bereikbare, goede en kwalitatieve sportaccommodaties zijn de basis voor een vitale samenleving. Daarnaast is in de Sportvisie 2021-2025 aangegeven dat we – waar mogelijk – de verantwoordelijkheid, beheer en exploitatie overdragen aan gebruikers of private partijen. De verzelfstandiging van KSV past hier goed binnen. ‘’Het is per vereniging maatwerk. We proberen als gemeente te faciliteren en afspraken over beheer en onderhoud van sportaccommodaties zoveel mogelijk te harmoniseren. Het positieve proces met KSV en de uiteindelijke uitwerking in de gemaakte afspraken zijn hier een goed voorbeeld van’’ aldus wethouder Bart Porskamp.


v.l.n.r.: Marthijn Ubbink, Suzan Overkamp, Jan Harmelink, wethouder Bart Porskamp, Jan van de Wolfshaar, Ruben Klein Gebbinck en Jos Overkamp.

Ingelaste ledenvergadering

Noteer in jullie agenda; ingelaste ledenvergadering op maandag 14 februari a.s. om 20.00u in de ontmoetingsruimte van het MFA-gebouw.

De ingelaste ledenvergadering heeft betrekking op het goedkeuren van de plannen voor de renovatie / upgrade van ons sportcomplex en de financiering hiervan.

Kaartavond 2022

Vanwege de nog steeds geldende coronaregels hebben wij besloten om de kaart avond van 11 februari a.s. geen doorgang te laten vinden.

Of we deze in de loop van het jaar nog gaan inhalen wordt nog besloten op een later moment.

Bestuur KSV Voetbal

KSV Voetbal haalt 650 euro op met RaboClubSupport-actie

KSV Voetbal heeft een mooi bedrag van €650,60 ontvangen via de ClubSupport-actie van de Rabobank.

Michel Grootholt van de Rabobank reikte dinsdagavond de cheque uit aan Joop Kroezen van de PR/sponsorcommissie.

Het opgehaalde geldbedrag wordt ingezet voor de vervanging van de dug-outs op het tweede veld.

KSV Voetbal wil iedereen bedanken voor het stemmen op onze vereniging. Zonder jullie was deze bijdrage niet mogelijk.

Vrijwilligersavond

Als KSV bestuur zijn we tot het besluit gekomen vanaf heden de vrijwilligersavond een andere invulling te geven.

Voorgaande jaren werd jaarlijks de 1e vrijdag avond van september op de agenda gezet voor de vrijwilligersavond. Door de coronaperikelen is het ook dit jaar daar nog niet van gekomen waar wij als bestuur hebben besloten om de avond een andere invulling te geven. De vrijwilligersavond zal dus verdwijnen, maar dat betekent niet dat we onze vrijwilligers niet meer bedanken.

Vanaf deze plek willen we in ieder geval als onze vrijwilligers bedanken, wordt vervolgd.

Bestuur KSV Voetbal