Agenda jaarvergadering 2021

Jaarvergadering KSV-voetbal

Datum               : dinsdag 12 oktober 2021

Aanvang            : 21.00 uur

Plaats                : Ontmoetingsruimte MFA  

Geachte leden van KSV-voetbal,

Hierbij nodigt het bestuur van KSV-voetbal u uit voor de jaarvergadering van 2021.

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter met daarin een heel beknopte terugblik op seizoen 2020/2021
  • Notulen vorige jaarvergadering

3.         Verslag secretaris jeugdbestuur

4.         Financieel verslag jeugdbestuur

5.         Verslag kascommissie jeugd

6.         Financieel verslag hoofdbestuur

7.         Verslag kascommissie senioren

8.         Verslag PR/Sponsoringscommissie

9.         Verslag Technische Commissie

10.       Verslag scheidsrechterscommissie

11.       Verslag Accommodatie Commissie/Werkgroep Voetbalvelden (waar staan we nu met de   privatisering en wat dient er nog te gebeuren)     

12.       Bestuursverkiezing

            – Aftredend en herkiesbaar: Jan van de Wolfshaar, Doreen Wieggers en Bram Dorresteijn

            – Aftredend en niet herkiesbaar: Niels Hegeman en Barry Berendsen

            – Kandidaat namens het bestuur: Pascal Wolterink

            – Vacature

            – Tegenkandidaten kunnen zich vergezeld van 10 handtekeningen van leden opgeven bij het  

                 bestuur tot aan het begin van de vergadering.

13.       Rondvraag

14.       Huldiging jubilerende leden en afscheid nemen van vertrekkende bestuursleden

15.       Sluiting