Inzameling oud ijzer

Op zaterdag 1 september zullen we weer in Vragender rond gaan om oude metalen bij u op te halen. De volgende mileu eisen zijn hierbij van toepassing:

  • Olietanks: alleen wanneer zij schoongemaakt zijn en in delen zijn gesneden.
  • Oude auto’s: alle vloeistof moet afgetapt zijn. In verband met verkrijgen van een vrijwaringbewijs en auto’s af te melden bij de Rijksdienst voor het wegverkeer is het noodzakelijk kenteken 1-2-3 in te leveren. De opkoper van oude metalen verzorgt dan als service de verdere afhandeling en stuurt u nadien het vrijwaringbewijs toe, zodat u gevrijwaard wordt van belastingplicht.
  • Koelkasten en vriezers: deze worden niet meegenomen, aangezien de opkoper hiervoor aanzienlijk kosten voor berekent.
  • Rubberbanden: rubberbanden met of zonder velg worden niet meegenomen. De kosten liggen vele malen hoger dan de baten. Metalen onderstellen zonder rubberbanden worden wel meegenomen.
  • Accu’s: Let op!! Deze worden weer ingenomen door de opkoper en dus ook door ons.

Wij vragen uw begrip te hebben dat de inzamelaars na controle mogelijk zaken laten staan of u verzoeken alsnog aan de milieueisen te voldoen.