Krediet-akkoord leden KSV-voetbal

Volgens het reglement moet het bestuur van KSV-voetbal de leden raadplegen in het geval dat men een investering wil doen van € 35.000. Een ledenvergadering houden op korte termijn is niet mogelijk i.v.m. het corona-virus. Daarom is er voor gekozen het nu te doen via de website van KSV-Vragender.

Werkgroep velden KSV-Vragender

In het najaar van 2019 heeft de Werkgroep velden KSV-Vragender een onderzoek uitgevoerd om te komen tot oplossingen voor bestaand knelpunten en wensen m.b.t. onze accommodatie. Met hulp van een deskundige van Grasmeesters is de werkgroep gekomen tot een lijst van noodzakelijke aanpassingen. In het kort een opsomming:

– Veld 1

o Aanleg beregeningsinstallatie

o Aanleg veldverlichting met LED-verlichting (duurzaam)

– Veld 2

o Renovatie grasmat

o Aanleg beregeningsinstallatie

o Vervanging huidige veldverlichting door LED-verlichting (duurzaam)

– Oefenhoek

o Renovatie grasmat

o Aanleg beregeningsinstallatie

o Vervanging huidige veldverlichting door LED-verlichting (duurzaam)

o Aanleg extra lichtmast met LED-verlichting (duurzaam)

– Robotmaaier(s) voor veld 1, veld 2 en oefenhoek

De resultaten zijn vastgelegd in het rapport KSV-voetbal 100 jaar. Dit rapport is ingediend bij de gemeente Oost Gelre en is daar positief ontvangen. De gemeente probeert onze wensen op de begroting voor 2021 te krijgen.

Plan van aanpak voor 2020

Door de corona-crisis hebben we nu in 2020 een extra lange periode dat de velden niet worden gebruikt. Deze periode willen we graag gebruiken om alvast een deel van onze wensen in te vullen. Om dit mogelijk te maken zullen we de kosten eerst zelf moeten betalen. We verwachten dat we in 2021 die kosten alsnog vergoed krijgen van de gemeente. In het kort de op te pakken aanpassingen:

– Veld 2

o Renovatie grasmat (via jaarlijks onderhoudsprogramma)

o Aanleg beregeningsinstallatie

– Oefenhoek

o Renovatie grasmat (via jaarlijks onderhoudsprogramma)

o Aanleg beregeningsinstallatie

o Aanleg extra lichtmast met LED-verlichting (duurzaam)

De kosten hiervoor worden geschat op € 35.000 inclusief BTW.

Bezwaar maken

Indien je niet eens bent met de bovengenoemde investering of heb je vragen, stuur dan een mail naar secretaris@ksv-vragender.nl . Indien je niet reageert voor woensdag 8 april 2020 gaan we er vanuit dat je akkoord bent.