Oud ijzeractie & vrijwilligersavond 2020

Voor eind augustus en begin september staan respectievelijk de oud ijzer actie en de vrijwilligersavond op de agenda. Het streven is de oud ijzer actie door te laten gaan, mits de situatie omtrent het corona virus dit toe laat. We zullen enkele weken van tevoren de situatie opnieuw bekijken. 

Helaas zijn we genoodzaakt om de vrijwilligersavond dit jaar aan ons voorbij te laten gaan. 

Hopende jullie voldoende geïnformeerd te hebben.

Bestuur K.S.V.