Update werkgroep Velden KSV

Hier een update van de werkgroep Velden KSV, door Jos Overkamp.

Beregeningsinstallatie

Na het akkoord van de leden voor een krediet eerder dit jaar, is een sub-werkgroep aan de slag gegaan met het selecteren van een leverancier voor een beregeningsinstallatie voor veld 2 en de oefenhoek. Tijdens de zoektocht werd al snel duidelijk dat het financieel aantrekkelijk zou zijn ook veld 1 meteen mee te nemen. Na de nodige onderhandelingen is het gelukt met veld 1 erbij binnen het krediet te blijven.

Op zowel veld 1 als veld 2 komen 5 strengen met sproeiers en op de oefenhoek 3 strengen. Elke streng wordt met een elektronisch bestuurde klep aangesloten op de hoofdleiding. Deze kleppen staan in verbinding met een computer. Via een app wordt aan de computer opdracht gegeven welke klep wanneer geopend moet zijn. In totaal moeten 66 sproeiers ervoor zorgen dat alles optimaal beregend wordt.

De diverse materialen zijn nu in bestelling. Zodra die binnen zijn zal met de aanleg worden begonnen. Het uitbreiden van de hoofdleiding en het leggen van de strengen zal in eigen beheer worden gedaan. Voor het graafwerk voor de kleppen en de sproeiers zal binnenkort een beroep op de leden worden gedaan. De firma Verholt uit Ulft zal de verdere installatie verzorgen.

Hiermee komt een einde aan het handmatig verzetten van de huidige beregeningsinstallatie. Veldbeheerder Jos Lageschaar en zijn vervanger Harrie Lageschaar zijn daar menig uurtje druk mee geweest, zowel overdag als soms ‘s nachts. Binnenkort kan Jos vanuit huis of vanaf zijn vakantieadres met de telefoon het laten regenen op de velden van KSV.

Privatisering onderhoud velden

Met de gemeente Oost Gelre zijn we in overleg over de privatisering van het onderhoud van onze sportvelden. De onderhandelingen zijn op verzoek van de gemeente eind mei gestart. Het is de bedoeling dat wij het onderhoud van onze velden in eigen beheer gaan nemen. Zodra daar meer over bekend is laten we dat weten.