Agenda jaarvergadering 9-10-2018

Zoals al eerder bekend gemaakt wordt aanstaande dinsdag 9 oktober om 21.00 uur de jaarvergadering gehouden in de kantine.

Hierbij de agenda.

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter met daarin een beknopte terugblik op seizoen 2017/2018

2. Notulen vorige jaarvergadering

3. Verslag secretaris jeugdbestuur

4. Financieel verslag jeugdbestuur

5. Verslag kascommissie jeugd

6. Financieel verslag hoofdbestuur

7. Verslag kascommissie senioren

8. Verslag Accommodatie Commissie

9. Verslag PR/Sponsoringscommissie

10. Verslag Technische Commissie

11. Verslag scheidsrechterscommissie

12. AVG (Verordening Bescherming Persoonsgegevens ); hoe pakken wij dit op bij KSV Voetbal

13. Bestuursverkiezing
-Aftredend en herkiesbaar: Jan van de Wolfshaar en Doreen Wieggers
-Aftredend en niet herkiesbaar: Tetske Spexgoor
-Kandidaat namens het bestuur: Bram Dorresteijn

-Tegenkandidaten kunnen zich vergezeld van 10 handtekeningen van leden opgeven bij
het bestuur tot aan het begin van de vergadering.

14. Rondvraag

15. Sluiting