Agenda jaarvergadering 15-10-2019

Jaarvergadering KSV-voetbal

Datum                 : dinsdag 15 oktober 2019

Aanvang              : 21.00 uur

Plaats                   : Kantine KSV 

Geachte leden van KSV-voetbal,

Hierbij nodigt het bestuur van KSV-voetbal u uit voor de jaarvergadering van 2019.

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter met daarin een beknopte terugblik op seizoen 2018/2019
  2. Notulen vorige jaarvergadering

3.           Verslag secretaris jeugdbestuur

4.           Financieel verslag jeugdbestuur

5.           Verslag kascommissie jeugd

6.           Financieel verslag hoofdbestuur

7.           Verslag kascommissie senioren

8.           Verslag PR/Sponsoringscommissie

9.           Verslag Technische Commissie

10.         Verslag scheidsrechterscommissie

11.         Verslag Accommodatie Commissie / Werkgroep Voetbalvelden    

12.         Bestuursverkiezing

              – Aftredend en herkiesbaar: Jos Lageschaar, Barry Berendsen en Coen Nijrolder

              – Aftredend en niet herkiesbaar: Dennis Wallerbos

              – Suzan Overkamp zal het penningmeesterschap overnemen van Dennis

              – Tegenkandidaten kunnen zich vergezeld van 10 handtekeningen van leden opgeven bij het bestuur tot aan het begin van de vergadering

13.         Rondvraag

14.         Sluiting

Namens bestuur KSV-voetbal,

Jan Harmelink (secretaris).