KSV Voetbal ontvangt € 500,00 van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek

Door het coronavirus komen veel plaatselijke verenigingen en stichtingen in zwaar weer terecht. Dit is voor de Rabobank reden geweest om een Coöperatief Fonds in het leven te roepen om al deze verenigingen en stichtingen financiëel te ondersteunen. Immers de Rabobank is altijd nauw betrokken bij de lokale organisaties en ondersteunt deze op velerlei gebied.

Wij als KSV Voetbal hebben dan ook gemeend een aanvraag te kunnen indienen omdat wij ruimschoots voldoen aan de gestelde voorwaarden. Onze penningmeester Suzan heeft met duidelijke redenen aangegeven waarom wij menen aanspraak te kunnen maken op een bedrag uit dit fonds (mindere opbrengst thuiswedstrijden, beduidend minder kantine opbrengsten, geen opbrengsten vanuit de Zwarte Cross, geen inkomsten uit ons huistoernooi maar wel kosten huur sportterreinen en vergoeding van onze toptrainers!!).

De Rabobank Noord- en Oost Achterhoek heeft hierop positief gereageerd en ons een donatie toegezegd van € 500,00 waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn. De Rabobank geeft hierbij aan dat bij de beoordeling zoveel mogelijk initiatieven, die voldoen aan de gestelde voorwaarden, door hun ondersteund worden, waardoor niet is overgegaan tot het uitbetalen van het maximumbedrag. Wij hebben begrip voor dit standpunt en realiseren ons dat er natuurlijk enorm veel verenigingen zijn die allemaal in de problemen zijn gekomen en graag van deze mogelijkheid gebruik willen maken.

Wij als kleine voetbalvereniging waarderen deze geste van de Rabobank en zijn hier ook dan heel blij mee.

Hoofdbestuur KSV Voetbal