KSV voetbal voert zelfstandig het beheer en onderhoud uit

In 2035 bestaat voetbalvereniging KSV 100 jaar. De voetbalvereniging heeft onderzocht wat er voor nodig is om de kwaliteit van de vereniging en de accommodatie te kunnen garanderen voor de toekomst. Per 1 januari is voetbalvereniging KSV gestart en zelfstandig aan de slag gegaan met het beheer en onderhoud. Wethouder Bart Porskamp bracht een bezoek aan de werkgroep om de eerste ervaringen te horen.

Alle leden van de vereniging stemden unaniem in met het verzelfstandigen van het beheer en onderhoud. “‘Dat was in eerste instantie uiteraard een belangrijke voorwaarde” vertelt voorzitter Jan van de Wolfshaar. “Door het grote draagvlak vanuit de leden is het proces met de gemeente positief en vlot verlopen. Via een gebruikersovereenkomst hebben we de afspraken vastgelegd. Bij de volgende algemene ledenvergadering volgt er een update met de stand van zaken voor al onze leden.”

De vrijwilligers maken het mogelijk
Jan van de Wolfshaar is trots op de vrijwillige inzet van de leden. “Er is een werkgroep sportvelden opgericht. De werkgroep heeft vanaf het begin meegedacht en uitgezocht wat er nodig is om zelfstandig het beheer en onderhoud te gaan verzorgen. Dit voorjaar en deze zomer staan de eerste grote renovatiewerkzaamheden van de voetbalvelden op de planning. De werkgroep heeft veel werk verzet en haar huiswerk goed gedaan. Hier zijn we trots op!”

Verzelfstandiging past binnen Sportvisie Oost Gelre 2015-2025
Bereikbare, goede en kwalitatieve sportaccommodaties zijn de basis voor een vitale samenleving. Daarnaast is in de Sportvisie 2021-2025 aangegeven dat we – waar mogelijk – de verantwoordelijkheid, beheer en exploitatie overdragen aan gebruikers of private partijen. De verzelfstandiging van KSV past hier goed binnen. ‘’Het is per vereniging maatwerk. We proberen als gemeente te faciliteren en afspraken over beheer en onderhoud van sportaccommodaties zoveel mogelijk te harmoniseren. Het positieve proces met KSV en de uiteindelijke uitwerking in de gemaakte afspraken zijn hier een goed voorbeeld van’’ aldus wethouder Bart Porskamp.


v.l.n.r.: Marthijn Ubbink, Suzan Overkamp, Jan Harmelink, wethouder Bart Porskamp, Jan van de Wolfshaar, Ruben Klein Gebbinck en Jos Overkamp.