Sportparken KSV en Erix rookvrij

Namens de jeugdbesturen van KSV en Erix is besloten dat vanaf 2020 de sportparken tijdens jeugdactiviteiten rookvrij zijn.

Wij willen onze jonge leden het goede voorbeeld geven wanneer zij bij ons sporten, dit betekent dat tijdens de jeugdactiviteiten de sportparken rookvrij zijn. Rondom de sportparken hangen vanaf heden waarschuwingsbordjes waarop dit aangegeven staat.

Iedereen is en blijft uiteraard welkom op de sportparken, ook de rokers! We vragen rokers om buiten het zicht van kinderen en buiten het terrein te roken. De entree en plekken binnen ons sportterrein, zoals langs de lijn en rondom de kantine worden rookvrij.

Graag vragen we jullie medewerking, laten we samen het goede voorbeeld geven en spreek elkaar aan wanneer iemand zich niet aan de regels houdt.

Alvast bedankt voor jullie medewerking,

Namens de jeugdbesturen van KSV en Erix