Contributie senioren 2022-2023


Afgelopen dinsdag heeft de jaarvergadering plaatsgevonden, waarin ook de contributie voor seizoen 2022-2023 is vastgesteld. 

Voor de senioren zal de contributie gelijk blijven aan andere jaren. Dat betekent €130 euro voor senioren die in elftallen spelen, €100 euro voor de 7×7 voetballers en €50 voor niet spelende leden.

Voor de jeugd staat de contributie op de site bij ‘Aanmelden leden’. Deze contributiebedragen zijn gewijzigd door de verdergaande samenwerking met Erix.

Wat gaat er wel veranderen?

De contributie voor de senioren zal in twee delen worden geïnd, zodat het voor ieder lid behapbaar is.
De contributie voor dit seizoen zal in de maanden november en maart worden geïnd.

Bestuur KSV Voetbal