Agenda jaarvergadering KSV-voetbal

Datum : dinsdag 18 oktober 2022

Aanvang : 21.00 uur

Plaats : Ontmoetingsruimte MFA

Geachte leden van KSV-voetbal,

Hierbij nodigt het bestuur van KSV-voetbal u uit voor de jaarvergadering van 2022.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter met daarin een korte terugblik op het seizoen 2021/2022

2. Notulen vorige jaarvergadering

3. Verslag secretaris jeugdbestuur

4. Financieel verslag jeugdbestuur

5. Verslag kascommissie jeugd

6. Financieel verslag hoofdbestuur

7. Verslag kascommissie senioren

8. Vaststelling contributie seizoen 2022/2023

9. Verslag PR/Sponsoringscommissie

10. Verslag Technische Commissie

11. Verslag scheidsrechterscommissie

12. Vrijwilligersavond alsnog weer invoeren?

12. Bestuursverkiezing

– Aftredend en herkiesbaar: Jos Lageschaar en Coen Nijrolder

– Aftredend en niet herkiesbaar: Doreen Wieggers

– Jan van de Wolfshaar is ook aftredend en wil nog 1 jaar zitting nemen in het hoofdbestuur

– Kandidaat namens het bestuur: Muriël Beernink

– Vacature

– Tegenkandidaten kunnen zich vergezeld van 10 handtekeningen van leden opgeven bij het

bestuur tot aan het begin van de vergadering.

13. Rondvraag

14. Afscheid nemen van vertrekkend bestuurslid

15. Sluiting