Ingelaste ledenvergadering

Noteer in jullie agenda; ingelaste ledenvergadering op maandag 14 februari a.s. om 20.00u in de ontmoetingsruimte van het MFA-gebouw.

De ingelaste ledenvergadering heeft betrekking op het goedkeuren van de plannen voor de renovatie / upgrade van ons sportcomplex en de financiering hiervan.