KSV bedankt bestuursleden voor jarenlange inzet

Voorzitter Jan van de Wolfshaar, secretaris Jan Harmelink, penningmeester Suzan Overkamp en bestuurslid Jos Lageschaar hebben tijdens de jaarvergadering van KSV Voetbal op 17 oktober 2023 afscheid genomen van het hoofdbestuur.

Een volledig dagelijks bestuur dat ermee stopt. Vaak is dit een slecht teken en is er wat aan de hand binnen een vereniging. Gelukkig is dit bij KSV niet aan de orde en stoppen deze personen toevallig allemaal tegelijk. Het viertal werd door bestuurslid Coen Nijrolder in het zonnetje gezet waarbij soms de nodige humoristische anekdotes werden benoemd.

Jan van de Wolfshaar nam in 2015 het stokje als voorzitter. Hij heeft in acht jaar als voorzitter veel voor de club betekent. Zo was Jan één van de kartrekkers tijdens de gehele periode van de privatisering; zowel in de gesprekken met de gemeente als met het begeleiden van de speciaal hiervoor opgerichte werkgroep velden. Daarnaast voerde Jan de nodige nevenactiviteiten uit voor de vereniging.

Jan Harmelink trad in 2014 in het bestuur toe als secretaris. Deze functie heeft hij tot het laatst met veel passie uitgevoerd. Bijna alle post die binnenkwam voor de vereniging werd kritisch bekeken en na grondig onderzoek gestuurd naar het juiste bestuurslid. Ook bij de thuiswedstrijden van het eerste op zondag was Jan regelmatig aanwezig. Jan hield zich vaan aanbevolen als de overige bestuursleden geen dienst konden draaien. Dit werd zeer gewaardeerd.

Suzan Overkamp nam in 2017 plaats in het bestuur. De eerste jaren was ze afgevaardigde de jeugdafdeling om vervolgens het stokje over te nemen als penningmeester. De centen bewaken van de club kon je aan Suzan uitstekend over laten. Wij als medebestuursleden hebben in jouw periode weinig tot geen klanken gehoord van leveranciers, leden, trainers en sponsoren dat er niet tijdig aan verplichtingen werd voldaan. Als bestuur hadden we er hierdoor ook altijd het volste vertrouwen in dat de financiën tot in de puntjes geregeld waren. Dit werd ook altijd tijdens de jaarlijkse bevestigd met uitgebreide en duidelijk cijfers.

Hoe lang zit Jos Lageschaar al in het bestuur? Dit vroegen medebestuursleden zich af. In ieder geval langer dan de rest. Terugkijkend in de geschiedenisboeken van KSV voetbal is gevonden dat Jos in 2010 een tweede termijn is aangegaan in het hoofdbestuur. Hierin is hij verantwoordelijk geweest voor o.a. het verzorgen van de perfecte velden, en deze van de welbekende (rechte) witte lijnen te voorzien, het ontvangen van de scheidsrechter tijdens de thuiswedstrijden van KSV 1, het uitvoeren van het consulschap en nog vele taken meer. Deze lijst is te lang om op te noemen. Het bestuur is erg blij dat Jos zich alle jaren zich zo heeft ingezet voor de vereniging en het hoofdbestuur. Gelukkig is KSV nog niet van Jos af, want hij blijft werkzaam bij de vrijwilligersgroep en ook heeft hij zich beschikbaar gesteld om tijdens de thuiswedstrijden van KSV 1 de scheidsrechter te blijven ontvangen.

Alle vier werden door de aanwezigen met een groot applaus bedankt voor hun jarenlange inzet voor KSV. Na het afscheid werden de opvolgers Marthijn Ubbink (voorzitter), Lobke Wessels (secretaris) en Tim Lageschaar (penningmeester) met goedkeuring van de leden geïnstalleerd. Alle vier veel succes en plezier in het KSV-bestuur!